Jak zapobiegać chorobom zawodowym?

geodeci Kraków gaznaczas.pl - Rozlewnia gazu propan butan w Gdańsku

W przypadku niektórych stanowisk istnieje większe ryzyko wystąpienia chorób zawodowych. Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, żeby zmniejszyć możliwość ich rozwoju.

Może tego dokonać na kilka sposobów. Wszelkie ubytki zdrowotne pracowników mogą być wykryte podczas badań lekarskich.

www.kolnowarsztatymuzyczne.eu

W przypadku gdy pracownik nie ma ważnych badań lekarskich, przełożony nie powinien umożliwiać mu wykonywania typowych dla jego stanowiska zadań. Wyróżnia się kilka rodzajów badań lekarskich: okresowe, wstępne oraz kontrolne.

Każde z nich wykonywane jest w różnych odstępach czasu. Jeżeli w wyniku badań lekarz medycyny pracy wykazał jakiekolwiek przeciwwskazania do dalszego wykonywania pracy, przełożony powinien przenieść pracownika na inne stanowisko.

Ważne, żeby nie był wówczas narażony na te same szkodliwe czynniki. Takie przeniesienie następuje na czas określony.

Ponadto pracodawca powinien stosować wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, które ograniczą ryzyko powstania chorób zawodowych.