Okulary pracownika na koszt pracodawcy

www.backstagepromotion.pl eretina

Praca przy komputerze zwiększa ryzyko pogorszenia wzroku. Największe prawdopodobieństwo rozwoju wad wzroku występuje u pracowników biurowych.

Z kolei pracodawca powinien odpowiednio zorganizować stanowisko pracy, żeby było zgodne z przepisami BHP oraz ergonomiczne. Jeśli pracownik do wykonywania obowiązków zawodowych musi zakładać okulary, może zwrócić się do przełożonego o refundację zakupu szkieł okularowych i oprawek.

studio nagrań

Takie prawo przysługuje również stażystom i praktykantom. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy praktykant lub stażysta spędzają przed komputerem przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Ponadto pracownik ma prawo do pięciominutowej przerwy po każdej godzinie spędzonej przed ekranem monitora. Decyzję o konieczność noszenia soczewek okularowych podejmuje lekarz okulista.

To na tej podstawie pracownik ma możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Obecnie prawo nie reguluje wysokości kwoty, jaka ma być zrefundowana w wyniku zakupu.