Impreza masowa i służby zabezpieczające wydarzenie

www.thegp3blog.com pluskwy w łóżku

Impreza masowa to wydarzenie o charakterze rozrywkowym, artystycznym lub sportowym, w którym uczestniczy minimalna, ustawowo określona liczba osób.

Na organizatorze imprezy masowej ciążą różne obowiązki, a w tym obowiązek zapewnienia uczestnikom odpowiedniego bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania wydarzenia.

Organizator musi zadbać o takie kwestie jak zabezpieczenie medyczne, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, dobry stan sanitarny i ochrona ppoż obiektu, a także musi zapewnić obecność odpowiednim służb – informacyjnych i porządkowych.

Służby zabezpieczające imprezę masową

Organizator imprezy masowej musi zadbać o obecność odpowiednich służ, które będą zabezpieczać wydarzenie.

Za co tak naprawdę będą odpowiedzialne takowe służby? Będą realizowały różne przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa oraz porządku publicznego! Do ich obowiązków należy między innymi:

  • Sprawdzanie uczestników imprezy masowej poprzez legitymowanie,
  • Przeglądanie zawartości toreb, plecaków, bagaży i odzieży, by zapobiegać wnoszeniu na teren imprezy masowej zakazanych przedmiotów i substancji,
  • Zakaz wejścia na wydarzenie osobom, na które nałożony jest zakaz wstępu na imprezy masowej lub które są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, są agresywne oraz te, które próbują wnieś niebezpieczne przedmioty,
  • Wyłapywanie osób, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie lub dokonują czynów zabronionych,
  • Przekazywanie ujętych osób policji,
  • Wypraszanie z wydarzenia osób, które zachowują się agresywnie, zakłócają porządek lub łamią obowiązujące na imprezie zasady.

Agencja ochrony

Organizator imprezy może wynająć agencję ochrony, która zapewni uczestnikom imprezy bezpieczeństwo oraz porządek publiczny.

Organizator będzie mógł być spokojny, że ochrona czuwa nad przebiegiem imprezy.